Regler på vandet

Siden forsøger at samle den jungle af regler der er for motorbåde på vandet.

Send gerne en email, hvis du har flere regler at tilføje.

Generelle regler

Der gælder over hele landet regler for særlige områder:

Søloven

Bekendtgørelse om søvejsregler

Lov om ændring af lov til søs og søloven

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om redningsveste i mindre fartøjer

Der findes særlige bekendtgørelser for helt specifikke områder. De kan findes ved at google “bekendtgørelse for sejlads”.

FAQ om spiritussejlads


Speedbåde/vandscootere

Reglement for speedbådskørekort

Søfartstyrelsen om speedbådskørekort inkl. beregning

Reglement for vandscootere

Søfartstyrelsen om vandscootere

Gode råd fra søfartsstyrelsen

Er du i tvivl, så tag speedbådskørekort, du lærer basale ting, det tager en dag og kan koste under 1000 kr.


Politikredse

Desuden gælder regler for de forskellige politikredse. Det er op til dig selv at finde ud af, hvor politikredsene skiller på vandet.

I 2019 er reglerne for de enkelte poltikredse blevet mere ens. Som hovedregel gælder 300 m reglen nu alle steder bortset fra de kredse, som ikke har regler.

Kort over politikredse

Nordjyllands politi (pt. ingen regler)

Midt- og Vestjyllands politi

Østjyllands politi

Sydøstjyllands politi

Sydjyllands politi

Fyns politi

Nordsjællands politi

Midt- og Vestsjællands politi

Københavns politi

Københavns Vestegns politi

Sydsjællands og Lolland-Falsters politi

Bornholms politi


Særlige områder

En liste over særlige bekendtgørelser for lokale områder.

Den danske havnelods. Særlige bekendtgørelser og regler for alle havne og broer.

Bekendtgørelse om sejlads og meldesystem på Nakskov Fjord

Bekendtgørelse om Roskilde Fjord Vildtreservat

Kommunens kort over Roskilde Fjord

Bekendtgørelse om sejlads m.v. på Odense Fjord og Kanal

Bekendtgørelse om sejlads i sejlrenderne Fanø Lo og Slunden

Bekendtgørelse om sejlads på Limfjorden mellem Egholm og Kattegat

Bekendtgørelse om sejlads i Kalundborg Fjord samt anløb af Kalundborg havn

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers


Straf og bødetakster

Bødetakster for visse overtrædelser i forbindelse med fritidssejlads

Bemærk at der står historisk på forsiden, så det er ikke sikkert de er gældende.


Andre regler

Kaldesignal / MMSI

SRC / VHF certifikat

Bemærk at det er muligt at få MMSI nummer til VHF radio uden at have SRC certifikat. Af sikkerheds grunde bør din VHF radio have GPS signal og MMSI, så DSC nødkald kan sendes med lokationsangivelse. Uden SRC må du ikke benytte din radio, dvs. du må ikke have samtaler i radioen. Alle nye VHF radioer skal nu også leveres med indbygget GPS for DSC brug.


Særligt for fiskere

Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand

Bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Bornholm og Christiansø (Ertholmene)


Ansvarsfraskrivelse

Denne hjemmesides ejere eller administratorer kan ikke drages til ansvar for sidens indhold eller dens rigtighed. Det er enhver sejler egen pligt at undersøge regler og lokale forhold. Hjemmesiden forsøger blot at samle information.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.